Verduurzamingsmarkt

Subsidie voor woningisolatie Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt aan een energieneutraal Apeldoorn in 2050. Dit in combinatie met de stijgende energieprijzen heeft de gemeente Apeldoorn ertoe gezet om geld beschikbaar te stellen voor een subsidie voorwoningisolatie. Deze subsidie draagt bij aan een energieneutraal Apeldoorn en heeft een positief effect op de lokale economie.

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 november 2023 tot 29 februari 2024 subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Ga naar de subsidiepagina van de gemeente Apeldoorn om de subsidie aan te vragen.

Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag, komt er een Energieadviseur van energiecoöperatie deA bij u langs. Deze geeft u een advies over hoe u het beste kunt beginnen met het isoleren van uw woning. De subsidie heeft een maximumbedrag van € 2.000, - per huis voor het uitvoeren van de isolatiemaatregelen. De regeling is voor dak-, gevel-, spouwmuur-, vloer- of bodem-, glas-, kozijnpaneel-, deur-, en zolder- of vlieringisolatie.

Het proces

U kunt uw aanvraag indienen via de subsidiepagina van de gemeente Apeldoorn waarna er een adviesgesprek met u wordt ingepland. Na dit adviesgesprek wordt er een adviesrapport opgesteld en dient u binnen 6 weken een offerte aan te vragen via deze pagina. Kies uit de selectie lokale bedrijven die de aan uw geadviseerde maatregel kan realiseren. Deze bedrijven zijn zorgvuldig door de gemeente Apeldoorn geselecteerd om te zorgen dat zij voldoen aan kwaliteitseisen. Als u de gewenste aanbieder heeft geselecteerd vult u de gegevens in en voegt u het adviesgesprek toe als bijlage. Hierna neemt de aanbieder contact op en ontvangt u binnen vier weken een offerte en indicatieve uitvoeringsdatum.

Aantal aanvragen

De subsidie voor woningisolatie Apeldoorn beschikt over een budget waarmee naar schatting voor 440 aanvragen subsidie verleend kan worden.

Uitbetaling subsidie

Als de subsidie aan u verleend wordt dan ontvangt u een voucher. Bewaar deze goed, want het voucher is geld waard. Nadat de verduurzamingsmaatregel is voltooid wordt uw eerder verstrekte voucher overgedragen aan de aannemer. De aannemer dient het papieren voucher en de factuur in bij de gemeente.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

a. de aanvrager heeft een inkomen op maximaal 140% bijstandsniveau;
b. de aanvrager is eigenaar-bewoner van een slecht energetische woning met het bouwjaar voor 1993 (energielabel a + b zijn uitgesloten) die kadastraal gelegen is in de gemeente Apeldoorn;
c. indien de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een appartement wordt aangetoond dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de aanvraag;
d. de investering bestaat uit één of meerdere van de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen:

Dakisolatie; Gevelisolatie; Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie; Spouwmuurisolatie; Vloer- dan wel bodemisolatie; Zolder- of vlieringisolatie.

Maximaal subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.000, - inclusief BTW per aanvraag. Het is mogelijk om zelf geld bij te leggen voor een grotere maatregel, maar dit is niet verplicht of nodig.

Aanmelden als lokaal bedrijf?

Op de Verduurzamingsmarkt zijn lokale bedrijven aangesloten. Deelnemers van de subsidie kiezen hier een aannemer uit voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Bent u een lokaal bedrijf en wilt u graag meedoen aan deze actie? Neem contact op met de marktmeester om toe te treden op het marktplein en voor informatie over de actievoorwaarden bij deze actie.