Subsidie voor woningisolatie Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit in combinatie met de stijgende energieprijzen heeft de gemeente Apeldoorn ertoe gezet om geld beschikbaar te stellen voor een subsidie op woningisolatie. Deze subsidie draagt bij aan een energieneutraal Apeldoorn en heeft een positief effect op de lokale economie.

Woningeigenaren kunnen vanaf 12 december 2022 (12:00) tot 23 januari 2023 subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Apeldoorn. Ga naar de subsidiepagina van de gemeente Apeldoorn om de subsidie aan te vragen.

Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag, komt adviseur deA bij u langs voor het geven van een specifiek advies voor het isoleren van uw woning. Heeft u dit adviesgesprek nog niet gehad? Meldt u dan eerst aan voor de subsidie. De subsidie heeft een maximumbedrag van € 2.000, - per huis voor het realiseren van de isolatiemaatregelen. De regeling is voor dak-, gevel-, spouwmuur-, vloer- dan wel bodem-, glas-, kozijnpaneel-, deur-, en zolder- of vlieringisolatie.

Aanmelden als lokaal bedrijf?

Bent u een lokaal bedrijf en wilt u graag meedoen aan deze actie? Neem contact op met de marktmeester om toe te treden op het marktplein en voor informatie over de actievoorwaarden bij deze actie.

Het proces

U kunt uw aanvraag indienen via de subsidiepagina van de gemeente Apeldoorn waarna er een adviesgesprek met u wordt ingepland. Na dit adviesgesprek wordt er een adviesrapport opgesteld en dient u binnen 6 weken een offerte aan te vragen via deze pagina. Selecteer uw geadviseerde maatregel(en) en kies uit de selectie lokale bedrijven die deze maatregel voor u kan realiseren. Deze bedrijven zijn zorgvuldig door de gemeente Apeldoorn geselecteerd om te zorgen voor een betrouwbare inzet. Als u de gewenste aanbieder heeft geselecteerd vult u de gegevens in en voegt u het adviesgesprek toe als bijlage. Hierna neemt de aanbieder contact op en ontvangt u binnen vier weken een offerte en indicatieve uitvoeringsdatum.

Aantal aanvragen

De subsidie voor woningisolatie Apeldoorn beschikt over een budget waarmee naar schatting voor 300 aanvragen subsidie verleend kan worden.

Uitbetaling subsidie

Als de subsidie aan u verleend wordt dan ontvangt u een papieren voucher. Bewaar deze goed, want het papieren voucher is geld waard. Nadat de verduurzamingsmaatregel is voltooid wordt uw eerder verstrekte voucher overgedragen aan de aannemer. De aannemer dient het papieren voucher en de factuur in bij de gemeente.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

a. de aanvrager heeft een inkomen op maximaal 130% bijstandsniveau;
b. de aanvrager heeft over 2022 energietoeslag ontvangen;
c. de aanvrager is eigenaar-bewoner van een slecht energetische woning met het bouwjaar voor 1975 (energielabel a + b zijn uitgesloten) die kadastraal gelegen is in de gemeente Apeldoorn;
d. indien de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een appartement wordt aangetoond dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft ingestemd met de aanvraag;
e. de investering bestaat uit één of meerdere van de volgende energiebesparende isolatiemaatregelen:

Dakisolatie; Gevelisolatie; Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie; Spouwmuurisolatie; Vloer- dan wel bodemisolatie; Zolder- of vlieringisolatie.

Maximaal subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.000, - inclusief BTW per aanvraag met een mogelijkheid om eigen vermogen te gebruiken voor het realiseren van een grotere maatregel.

Staat uw verduurzamingsmaatregel er niet tussen?

Houd de webpagina goed in de gaten. Binnenkort komen de aanbieders van overige verduurzamingsmaatregelen op deze webpagina te staan.